Altfel de lecții de Educație socială – pentru clasele gimnaziale

Contextul de învățare al resursei educaționale O altfel de lecție de Educație socială pentru clasa a V-a vizează exersarea capacității elevilor de a-și exercita drepturile și responsabilitățile în luarea unor decizii personale și de grup, în condițiile respectării drepturilor celuilalt, exersarea abilității de a identifica tipare de comportament, exersarea capacității de formulare de idei, opinii și argumentarea, în cadrul unei ore de curs, în mediul fizic sau online.

O altfel de lecție de Educație socială pentru clasa a VI-a propune elevilor consolidarea cunoștințelor despre Identitatea culturală și Identitatea proprie, dar dintr-o altă perspectivă, și anume, prin intermediul unei legende – „Legenda ghiocelului”.